Samarbete för vindkraft ger extrapeng

Söderköpings kommun får dygt 213 000 kronor för planeringsinsatser för vindkraft. Pengarna ska användas i ett samarbete med Valdemarsviks kommun.

Det är Boverket som betalar ut pengarna. Och kommunerna ska nu ta fram en plan för var vindkraft bäst tas ut och hur många megawatt det kan bli tal om.

Eftersom kommunerna samarbetar så får de mer statligt bidrag till sin planering än kommuner får i allmänhet till sitt vindkraftsarbete.