Bullergräns stoppar Linköpings expansion

Nuvarande bullernivåer stoppar expansionen av Linköping. Det anser kommunen och länsstyrelsen, som idag uppvaktade regeringen i frågan.

På senare år har det varit problem att bygga där kommunen anser sig behöva, eftersom flyget bullrar för mycket.

- Utgår man från bullerrestriktionerna så kan man inte bygga någonstans i Linköping, det är orimligt. Det innebär att vi inte kan få bostäder till de 1 800 personer som årligen är tillväxten i befolkningen i Linköping, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Lindvall uppvaktade tillsammans med bland andra landshövding Björn Eriksson miljödepartementet idag för att diskutera frågan om flygbuller och bostadsplanering.

Regeln säger att buller från flygplan inte får överstiga 70 decibel över bostadsområden. Det hindrar Linköping att expandera, anser kommunen - som nu vill att lagen ändras.

Intill Malmens flygfält utanför Linköping bor Kjell Edelönn, han flyttade till Jägarvallen i början av 1970-talet.

-  Det var ju en väldigt tuff miljö men man anpassar sig. Det är just när JAS Gripen lyfter och kör lågt som det låter mycket. Blir det mer då måste man ju ta strid emot det, säger Edelönn.

Kjell Edelönn får medhåll av Britt-Marie Johansson i att flyget tillhör vardagen i Linköping. Hon bor i en villa nära Saab-fältet i Linköping och oroas av expansionen av flygtrafik till och från Linköping.

- Det är när flygplanen står på tomgång, innan de kör i väg som stör. Sömnen vill man ju inte få störd, säger Britt-Marie Johansson.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se