ÖSTERGÖTLAND

Dubbelt så många granbarkborrar

Skogsstyrelsens mätningar visar att det finns ovanligt många granbarkborrar i östgötaskogarna i år.

Nu väntas angreppen även på friska granar öka avsevärt och det enda som kan hindra stora skador är en kall och regnig sommar.

Tillsammans med Mattias Sparf och Olle Ljungdahl från Skogsstyrelsens distrikt i Linköping har vi åkt till en plats nära Bjärkasjön öster om Borensberg, där de har placerat ut tre feromonfällor. Att placera fångstfällor är ett sätt för Skogsstyrelsen att kartlägga barkborrepopulationen i de drabbade områdena.

Och dagens resultat förvånar de som i flera år har jobbat med att samla in granbarkborrar från dessa fällor. På bara en vecka har fällorna fångat nästan 10 000 barkborrar.

Förra året dödade granbarkborrarna tusentals friska granar till ett värde av flera hundra miljoner kronor. Barkborrarna ger sig i första hand på svaga eller stormfällda granar för att lägga ägg men trots att vi inte har haft någon kraftig storm så är antalet barkborrar som fastnade i fångsfällor ovanligt många.

Nu är det enda som kan hindra stora skador på friska granar en kall och regning sommar, för om det blir en varm sommar finns det risk för att barkborrarna sprider sig till nya och hittills friska granar säger Mattias Sparf.

- Risken att vi får stora angrepp på till synes frisk skog får vi nog bedöma som ganska sannolik.

Tahir Yousef/Marie-Louise Kristensson
tahir.Yousef@sr.se