Östergötland

Fler varslas om uppsägning

Arbetslösheten i Östergötland fortsätter att sjunka, men samtidigt tyder nu allt fler tecken på att den tidigare så starka utvecklingen på arbetsmarknaden är på väg att mattas av.

– Länet följer rikstrenden och alla förändringar sker utifrån en hög nivå, säger Gösta Landgren, chef för arbetsförmedlingen i Norrköping.

Trots att arbetsförmedlingen konstaterar att det fortfarande är för tidigt att tala om en konkret nedgång blir det allt tydligare att den sedan länge förutspådda vändningen på arbetsmarknaden nu är på väg.

Antalet varsel ökar
För första gången på länge ökade antalet nyanmälda arbetssökande i april månad och arbetsförmedlingen konstaterar också att efterfrågan på arbetskraft nu definitivt planat ut.

För femte månaden i följd var inflödet av lediga jobb lägre än för ett år sedan och dessutom ökar antalet varsel. Sammanlagt varslades 150 personer i länet om uppsägning under april i år och det är mer än dubbelt så många som under samma månad förra året.

Färre arbetslösa
Tendensen är densamma på riksplanet. I landet som helhet varslades närmare 5000 personer om uppsägning i april och det är en ökning med närmare 3000 jämfört med 2007.

Fortfarande fortsätter dock arbetslösheten att sjunka. I slutet av april var 7300 östgötar arbetslösa och det är mer än 2000 färre än i april förra året och i landet som helhet är arbetslösheten nu den lägsta sedan våren 1991.

– Oavsett om arbetsmarknaden i stort vänder nedåt eller uppåt så förändras inte arbetslöshetstalen i samma takt utan med en födröjning, säger Gösta Landgren.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se