Inget brandflyg i år

Staten tänker inte betala för fortsatt brandövervakning i landet. Det står klart sedan först räddningsverket och idag även regeringen sagt nej till att finansiera brandflyget.
Nu kommer istället skogsägarna att få ta ett större ekonomiskt ansvar för brandsäkerheten i skog och mark. Länstyrelsen i Östergötland var för ett fortsatt statligt finansierat brandflyg och Eva Kilkrans, försvarsdirektör på Länsstyrelsen, tror att brandsäkerheten nu kommer bli sämre.