Östergötland

Vårdcentraler tas ut i strejk 20 maj

Idag blev det klart att vårdförbundets tredje strejkvarsel, som omfattar sjuksköterskor på sex vårdcentraler i länet, kommer att träda i kraft den 20 maj.

Strejken drabbar då vårdcentralerna Brinken och Lyckorna i Motala. I Linköping tas sjuksköterskor vid vårdcentralerna i Lambohov och på Kungsgatan ut i strejk. I Norrköping är det vårdcentralerna Väven och Sandbyhov som berörs.

Samtliga biomedicinska analytiker vid dessa vårdcentraler går också ut i strejk den 20 maj.

Dessutom kommer sjuksköterskorna vid kirurgavdelning 11 på Vrinnevisjukhuset, dagkirurgiska avdelningen i Finspång samt en vårdavdelning vid Närsjukvården i Finspång att gå ut i konflikt den 20 maj.