Ta skärgårdsfärjan till Finland

Länka samman Skärgårdslinjen i S:t Anna och Gryt med trafiken i Stockholms skärgård. Det vill Carl Gustaf Hamilton som nyss anställts som skärgårdsutvecklare i Östergötland.

Skärgårdsutvecklaren anställs av Norrköpings, Valdemarsviks och Söderköpings kommuner och har som uppgift att befolkningen i kustlandet ökar, att jobben blir fler och näringslivet förnyas.

– Jag skulle vilja utveckla skärgårdslinjen ännu mer så att folk kan röra sig ännu mer i skärgården. Jag skulle vilja koppla ihop Skärgårdslinjen med den trafik som går i Västervik och den trafik som finns i Stockholms skärgård, säger Carl Gustaf Hamilton.

Långa turer i Österjöns skärgård tror Hamilton skulle utveckla turismen i hela området och han tycker inte att man behöver stanna på svenskt vatten.

– Man kan göra de ännu längre om man kopplar ihop den med båtturerna i Åbo skärgård.

Men han tror inte att den östgötska skärgården kan överleva enbart på en utvecklad turism. Det behövs ytterligare satsningar.

– Det ökade sommarboendet kommer att kräva fler hantverkare. Folk har ju mindre tid ochbåtar måste tas om hand. Jag tror att en kombination av fiske och hantverk är vägen att gå. Det finns väldigt intressanta försök i Östergötland där man odlar abborre och gös.

Lotta Karlsson
lotta.m.karlsson@sr.se