Inte längre utan el

Tolv avsides belägna fastigheter utan elström indragen får bidrag från Svenska Kraftnät för att dra in el. Av dom tolv fastigheterna ligger en i Östergötland.
I och med dom senaste bidragen på sammanlagt 6,3 miljoner kronor till 29 fastboende, så har sammanlagt 200 boende utan el fått bidrag av Svenska Kraftnät. Pengarna ska användas till att dra elledningar eller ordna strömförsörjningen på annat sätt.