Östgötapolisen nöjd med sin nya chef

Den nya rikspolischefen Bengt Svenson tas emot med varm hand av så väl den östgötska polisledningen som av polisfacket i Östergötland.

– Bengt är en alldeles utmärkt polischef. Han är krävande och väldigt resultatinriktad men samtidigt är han en väldigt trevlig, öppen och resonabel person, säger länspolismästare Mats Löving.

– Han är redan polis och kan verksamheten. Det är inte ett lätt jobb att arbeta med den här komplexa polisverksamheten. Jag tror att han har den grundkunskap som krävs för att klara jobbet, säger Polisförbundets ordförande i Östergötland Thomas Agnevik.

Han tror att det är svårt för en utomstående att komma in som chef för landets alla poliser.

– Du måste veta vad det är du leder. Du måste kunna organisationen.

Även länspolismästaren i Östergötland välkomnar utnämningen av Bengt Svenson och betonar att hans erfarenhet från arbete på Rikspolisstyrelsen och som länspolismästare i Örebro som gör honom särskilt lämplig.

– Att både ha med sig central och lokal erfarenhet tror jag är viktigt, säger Mats Löving.

Polisen står inför stora omorganisationer och Löving gillar att det nu blir Bengt Svenson som får ta över rodret för det arbetet.

– Jag gillar hans syn på polisen. Han vill att vi ska få en mer enhetlig och mer synlig polisverksamhet i hela landet och att Rikspolisstyrelsen ska stödja de lokala polismyndigheterna runt om i landet.

Läs mer:

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se
Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se