Norrköping

Skadad av flygande bildel

Den 42-årige man som träffades av en flygande bildel vid en trafikolycka på E4:an tidigare i dag är inte livshotande skadad.

Det uppger läkarna på Vrinnevisjukhuset dit mannen fördes för operation.

Olyckan inträffade i höjd med Norsholm då en bil i södergående körfält körde in i vajerräcket.

En del från bilen slungades i väg och träffade 42-åringen som satt i en mötande bil.

Läs också: