Linköping

Ny modell testas när skolorna ska spara

Politikerna vill inte göra om misstaget med förslagen om att lägga ner tre landsbygdsskolor i Linköping. Därför testar man nu en helt annan modell när det är dags för neddragningar bland skolorna inne i Linköping.

-  Jag anser att skolorna ska finnas kvar i närområdet så barnen känner trygghet, säger Mattias Hansson i Ljungsbro.

Bara i stadsdelen Ljungsbro fattas enligt statistiken 300 tomma skolbänkar som kostar kommunen pengar. Nu ska det sparas in lokaler och flyttas om barn så att de tomma platserna i hela kommunen är borta när skolan startar i augusti nästa år.

Samrådsmöten
Ljungsbro, Ryd och Skäggetorp bearbetas just nu och där håller rektorerna på att diskutera olika scenarier med kommunens tjänstemän. Sedan blir det samrådsmöten med föräldrar och politiker innan barn- och ungdomsnämnden fattar beslut.

- Vi vill inte gå på samma mina som med landsbygdsskolorna, säger Urban Björklund som är moderat ledamot i barn- och ungdomsnämnden. Då kom politikerna med nedläggningsförslag. Men skolorna blir ändå kvar, för kommunstyrelsen plockade fram pengarna.

Räknar med protester
Nu ska omgörningsförslagen komma inifrån och ut istället för tvärtom, säger Catharina Rosenkrantz som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Det finns en hel bukett av förslag som ska stötas och blötas den närmsta tiden, berättar hon.

Och det måste bli rätt, säger politiker Urban Björklund:

- Jag tycker det är ett mycket grannlaga arbete eftersom det berör så många. Därför måste vi vara väldigt grannlaga när vi tar fram underlagen och fattar besluten, så att helheten blir det bästa.

Men han räknar med protester.

- Ja, det är väl ganska självklart att om man förändrar skolmiljön för ett antal barn att föräldrarna reagerar. Det skulle jag också göra, säger Björklund.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se