Östergötland

Villapriserna fortsätter nedåt

Nedgången på småhusmarknaden fortsätter. I både Linköping och Norrköping sjönk priserna med två respektive tre procent under den gångna tremånadersperioden och enligt SCB:s småhusbarometer är utvecklingen densamma i huvuddelen av landets större kommuner.

I landet som helhet har priserna sjunkit med 1 procent sen i januari och 17 av 21 län redovisar sjunkande eller stillastående priser. Störst nedgång, fem procent, noteras på Gotland, medan priserna i Östergötland som helhet legat stilla under perioden.

Fortfarande ligger också priserna betydligt högre än under samma period förra året. I Norrköping handlar det om en ökning med hela 14 procent. Där får man i genomsnitt betala drygt 1, 8 miljoner för en villa eller ett radhus just nu. I Linköping ligger snittpriset på drygt 2, 2 miljoner kronor.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se