Arbetsmiljöverket granskar friskolorna

Arbetsmiljöverket vill ta reda på vad som händer med arbetsmiljöarbetet när allt fler skolor blir friskolor. Verket drar nu igång landsomfattande inspektioner av privata skolor och förskolor.

– Vi har inte gjort någon riksomfattande tillsyn riktad mot friskolorna tidigares, säger Gunnel Gyllensvaan Erichs som är jurist på Arbetsmiljöverket i Linköping

Har ni fått signaler om att det finns problem på friskolorna?
– Vi har inte fått det i Östergötland. Det handlar mer om att stämma i bäcken.

I Östergötland handlar det om ungefär tio privata skolor och förskolor som ska inspekteras. Vilka det blir är ännu inte bestämt, men kontrollerna, där inspektörer besöker skolorna, kommer att dra igång i höst.

Det är framför allt skolornas arbete med att inventera och planera för risker i arbetsmiljön som kommer att granskas. De skolor som inte lever upp till kraven kan i slutändan få betala böter.

Per Johansson som är arbetsmiljöinspektör och den som som ska syna verksamheten på friskolorna har redan hunnit göra några kontroller i andra län. Han menar att det finns områden där skolorna ibland brister.

– Ett problem i skolan är frågan om vem som för elevernas talan. Det tycker jag är ett påtagligt problem. Duktiga skolor jobbar med elevskyddsombud som är bra.

Hade du några teorier i förväg om vad resultaten skulle visa?
– En personlig reflektion är att man kan misstänka att friskolorna inte har samma koll eftersom de inte har samma stöd från en huvudman som de kommunala skolorna har.

Du har gjort några inspektioner. Hur ser det ut hittills?
– Det är bättre än jag trodde och det är glädjande.

Viktor Levander
viktor.levander@sr.se