Markstridsskolan kvar i Östergötland

Imorgon lämnar överbefälhavaren Håkan Syrén sina förslag på hur försvarets ekonomi ska redas ut.

Ett grundförslag är att anläggningen i Kvarn utanför Borensberg blir kvar.

– Man utgår från att Kvarn blir kvar där det ligger idag. Det är grundförslaget man gick ut med och som jag förstår det så gäller det fortfarande, säger Camilla Broberg på Skaraborgs regemente dit Kvarn hör.

Vilken verksamhet ska finnas på Kvarn?
– Vad jag vet så skulle man i sådana fall tillföras verksamhet.

Vad det skulle vara för verksamhet vill Camilla Broberg inte uttala sig om. Det är många motstridiga uppgifter i omlopp kring ÖB:s besked imorgon om hur han vill att försvaret ska spara.

Regementet i Skövde har haft i uppdrag att både utreda en nedläggning ett bevarande av Kvarn, där omkring 200 personer arbetar.

Det har även sagts att jägarbataljonen i Arvidsjaur ska läggas ner och flyttas till Kvarn, tillsammans med delar av garnisonen i Karlsborg.

Går att spara på högkvarteret
I september ska försvaret redovisa ett övergripande förslag till förändringar och en nedbantad grundorganisation. Men det är först i december i samband med budgetarbetet i riksdagen som frågan slutligen avgörs.

Staffan Danielsson (c) sitter i riksdagens försvarsutskott.

– Man kan spara på försvarsmateriel, byråkrati och på högkvarteret. Det kan också finnas behov av att lägga ner något förband. Men innan vi gör det måste vi analysera var det ska göras och hur det ska göras.

Inte klok förr än i december
Imorgon får personalen på Kvarn information om ÖB:s sparinlaga till regeringen. Men informationschefen Camilla Broberg tror inte att det kommer att räta ut alla frågetecken.

– Egentligen tror jag inte att vi blir klokare förr än den politiska processen är klar. När man antagit propositionen i riksdagen i december.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se