Sju personer vill bli rektor vid universitetet

Sju personer har anmält sitt intresse för att bli nästa rektor vid Linköpings universitet. Därutöver finns ytterligare ett 40-tal personer på rekryteringsgruppens lista.
Två personer är interna sökanden. I dagsläget är totalt 46 personer aktuella att diskutera inom för rekryteringsgruppen. 14 av dessa är anställda på Linköpings universitet. Av de 46 personerna är 27 kvinnor och 19 män.