Östergötland

Lyckad satsning med klamydiatest via nätet

Landstingets satsning på att göra test för könsskjukdomen klamydia via Internet har slagit väl ut. Efter en månad har 285 test skickats ut och 177 personer har skickat in prover för analys. Av de var nio provsvar positiva.

Det är på webbplatsen klamydiatest.nu som självtest kan beställas hem. Proverna skickas sedan in per post, och efter några dagar kan man se resultatet genom att logga in på webbsidan.

Enligt enkätfrågor som ställs i samband med beställningen, skulle nästan en tredjedel av beställarna inte ha testat sig om Internet-testet inte funnits.