Lena Ek vill ha utsläppsrätter för fartyg

Europaparlamentarikern Lena Ek från Valdemarsvik vill att fartygstrafiken inom EU ska omfattas av utsläppshandeln med koldioxid.

Förslaget är en del av den utredning om utsläppsrätter som europaparlamentet håller på med.

Systemet med utsläppsrätter för sjöfarten borde likna det system som håller på att införas för flyget, anser Lena Ek.

Christopher Frisk vid Sveriges Redareförening säger till Göteborgs Posten att han är positiv till utsläppsrätter för fartyg, men tycker att det i så fall måste gälla internationellt och inte bara inom EU eftersom det annars riskerar att snedvrida konkurrensen.