Östergötland

Få fasta jobb för plusjobbare

Bara ett fåtal plusjobbare fick fast anställning på sin arbetsplats. De flesta arbetar eller har arbetat i Norrköpings och Linköpings kommuner och där har hittills omkring bara 20 personer erbjudits jobb. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Östergötland har gjort.

Trots att projektet än så länge inte har gett så mycket fasta arbeten anser Lena-Britt Rönnberg som är chef för arbetsförmedlingen i Linköping att det är lyckat så här långt:

– Vi är mycket nöjda hittills. Det är ett antal som har fått en anställning och det finns även dem som har fått andra jobb under tiden, de gick direkt från plusjobbet till en annan arbetsgivare, säger hon.

1000 plusjobb i Östergötland
För drygt två år sedan införde den dåvarande regeringen det så kallade plusjobbsprojektet. Det innebar att arbetslösa fick visstidsanställas inom den offentliga sektorn. Syftet var dels att stärka arbetslösas möjligheter att få jobb och dels att öka kvalitén på servicen i den offentliga sektorn.

I Östergötland fick drygt 1000 arbetslösa ett plusjobb i någon kommun eller inom landstinget. De flesta av dem började jobba i Norrköpings och Linköpings kommuner samt i landstinget. Hittills har hälften avslutat sitt plusjobb.

I länets båda största kommuner har sammanlagt 20 personer erbjudits fast anställning. Landstinget har inte anställd någon alls, men flera har fått kortare vikariat.

”Har i alla fall erfarenhet”
Fyra av fem som hittills avslutat sitt plusjobb tvingas nu tillbaka till arbetsförmedlingen och arbetslösheten. Men Lena-Britt Rönnberg säger att plusjobbarna är vinnare oavsett om de fått ett jobb eller inte:

– Man har i alla fall en färsk arbetslivserfarenhet, färska referenser och man står sig starkt i konkurrensen om andra jobb på ett helt annat sätt än vad man hade gjort om man inte hade haft plusjobbet, säger hon.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se