Fler med utländsk bakgrund läser vidare

Andelen nybörjare i högskolan med utländsk bakgrund fortsätter att öka.

Men andelen invandrade studenter varierar kraftigt mellan olika utbildningar och lärosäten enligt Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket.

I Linköping hade tolv procent av dem som började studera på universitetet förra läsåret utländsk bakgrund.