Stiftskansliet i Linköping bra på jämställdhet

Svenska kyrkan får idag ny svidande kritik för sitt bristande jämställdhetsarbete. I en granskning som Jämo gjort av ett 30-tal arbetsgivare inom Svenska kyrkan var det bara stiftskansliet i Linköping som fick godkänt.

– För en organisation som grundar sin verksamhet på alla människors lika värde är det ett kraftigt underbetyg, säger jämställdhetsombudsmannen Anne-Marie Bergström.

Under ett års tid har Jämo undersökt hur ett 30-tal större arbetsgivare inom Svenska kyrkan (kyrkokansliet i Uppsala, de 13 stiftskanslierna samt den största församlingen i varje stift) sköter sitt jämställdhetsarbete och slutsatserna är nedslående.

Stora brister
Enligt Jämo var stiftskansliet i Linköping den enda arbetsgivaren i granskningen, vars jämställdhetsplan levde upp till lagens krav utan att behöva kompletteras.

Av de övriga uppvisade huvuddelen mycket stora brister. Som exempel nämns Motala stadsförsamling, som fick komplettera sin plan flera gånger för att den skulle leva upp till lagens krav, bland annat när det gällde arbetet för jämställda löner.

Särskilt ansvar
Andra vanliga brister var att föregående års plan inte utvärderades och att det saknades åtgärder för att förhindra och förebygga trakasserier på grund av kön. 

– Med sju miljoner medlemmar och 20 miljoner besök per år har Svenska kyrkan en central roll i samhället. Det ger Svenska kyrkan ett särskilt ansvar, säger Anne-Marie Bergström.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se