Mångmiljonbidrag till klimatinvesteringar

Norrköping får 31,8 miljoner kronor och Linköpings kommun 12,5 miljoner i bidrag från Naturvårdsverket till lokala klimatinvesteringar.

Investeringarna i Norrköping omfattar satsningar på kraftvärme, fjärrvärme och energieffektivisering. Linköpings kommun ska bland annat satsa på biogasdrivna fordon, närvärme och fjärrkyla samt minskad elanvändning i tvättstugor.

Projekten beräknas minska de svenska utsläppen av växhusgaser med drygt 30 000 ton per år.