Handikappsorganisationerna besvikna över väntan

Handikapporganisationerna i Norrköping känner sig åsidosatta eftersom den nya kommunala organisation som gäller sen årsskiftet, tar tid på sig att fungera.
Ingen att diskutera aktuella frågor med, inga möten med det kommunala handikapprådet, försenade föreningsbidrag, ingen klarhet i hur de 4 nya arbetsgrupperna ska fungera som ska ta upp allmänna handikappfrågor för barn resp vuxna samt miljö och tillgänglighet och färdtjänst. Ett beslut om höjningar i färdtjänstavgifterna som kom ända upp i kommunfullmäktige innnan man fick stopp på det. Det är några exempel på vad som hänt och inte hänt, säger Kerstin Lidberg, ordförande för Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO.