Motala

Broöppning minst 20 gånger per dag

Kanalbolaget och Banverket har nu skrivit ett avtal som ska reglera tågtrafiken över Göta kanal i och med att järnvägen mellan Motala och Mjölby byggs ut till dubbelspår, med en kraftig ökning av trafiken som följd.

Enligt överenskommelsen ska järnvägsbron öppnas för båtar minst 20 gånger per dag under kanalens högsäsong.

Helst skulle dock kanalbolagets styrelse velat se en helt annan lösning:

–  Den aktuella lösningen är i ett långsiktigt perspektiv mycket olycklig. En naturligare lösning hade av uppenbara skäl varit att dra järnvägen under kanalen eller över
i högbro, konstaterar styrelsens ordförande Björn Eriksson.