Norrköping

Inga småbåtar för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket i Norrköping ska sluta sköta farleder för småbåtar och i stället prioritera handelssjöfartens behov. Det föreslår regeringens utredare Jonas Bjelfvenstam.

Han vill flytta över ansvaret för dessa farleder till båtklubbar, turistanläggningar, kommuner och andra intressenter.

Göran Andersson, ordförande i fritidsbåtsorganisationen Svenska Båtunionen, säger att han ser säkerhetsrisker om fler fritidsbåtar förs fram i lederna för de stora fartygen.

Han pekar också på att även om handelssjöfarten betalar avgifter så betalar fritidsbåtägare bränsleskatt i miljardklassen.