Ingen kamera i tunneln under järnvägen i Mjölby

Det blir ingen kamera för övervakning i gång- och cykeltunneln under järnvägen i Mjölby.
Länsstyrelsen har avslagit kommunens ansökan med motiveringen att att man inte lyckats visa att behovet av kamera för att förebygga brott och olyckor, väger över den personliga integriteten för de människor som då skulle bli filmade. Länsstyrelsen säger dock ja till kameraövervakning av bibliotekets fasad på Stadshuset i Mjölby som varit utsatt för mycket skadegörelse.