Kraftig ökning av miljöbilar

Det säljs allt fler miljöbilar i Sverige. Under årets första fyra månader var 30% av de nyregistrerade bilarna klassade som miljöbilar. Sammar period förra året var den siffran 14 %.

Östergötland är tredje län i landet när det gäller att köpa miljöbilar. Bara i Stockholm och Västra Götaland är en högre andel av de nya bilarna miljöbilar.

Totalt såldes det drygt 1100 miljöbilar i Östergötland under årets fyra första månader. Det är mer än dubbelt så många som samma period 2007.

Etanoldrivna bilar står för den största delen av de nyköpta miljöbilarna.

I Östergötland är Finspångsborna de flitigaste miljöbilsköparna.