Företagarna presenterar egen sjuklönereform

Företagarnas riksorganisation har ett motförslag till regeringens planerade sjuklönereform.
Företagarna vill att storleken på den sjuklön som arbetsgivaren ska stå för, ska vara i förhållande till antalet anställda i företaget. Enligt regeringens förslag skall arbetsgivaren betala 25 % av sjukersättningen även efter de 14 första dagarna, och det skulle gälla samtliga arbetsgivare, stora som små. Enligt Bertil Eliasson, regionchef för Företagarna i Östergötland, är det orimligt att småföretagarna skall vara med och betala när det är de stora arbetsgivarna, framför allt kommuner och landsting, som har problem med stor sjukfrånvaro.