Omsorgspolitiker oroas inte över besparingar

Omsorgsnämnden i Linköping måste spara närmare 30 miljoner kronor under nästa år. Men nämndens ordförande, Elisabeth Gustavsson (s), är inte oroad över besparingarna.
Elisabeth Gustavsson menar att ribban för kvalitén inom omsorgen kommer inte att sänkas. Däremot är det ''det lilla extra'' som kan komma att försvinnar: - slopat anhörigstöd - äldretelefonen försvinnar - riktlinjer för promenader för de som utnyttjar hemtjänsten ses över - nya vårdbostäder för äldre skjuts på framtiden - maten blir dyrare vid vårdboenden - hyresrabatter för servicelägenheter respektive vårdbostäder försvinner - pengar för ökad vårdtyngd vid vårdboenden utgår - föreningsbidragen minskar med en miljon kronor - kortare rådgivningssamtal inom individ och familjeomsorgen - mindre hemtjänst till barnfamiljer