Länsstyrelen ber om hjälp med kontroller

Nu vänder sig länsstyrelsen till regeringen för att få hjälp med att hinna kontrollera böndernas marker innan EU:s jordbruksstöd betalas ut.

EU kräver att minst fem procent av ansökningarna kontrolleras men nu finns det risk att bönderna tvinags vänta på sina bidrag.

På Jordbruksdepartementet har man ingen lösning på problemet.

– Vi jobbar med det på regeringskansliet och det ser olika ut i olika län. Just nu ser det besvärligt ut i län med mycket betesmarker. Vi har omfördelat en del resurser och får se om det räcker, säger departementsrådet Lars Olsson.

Hur ser du på situationen?
– Situationen uppstår i princip varje år. Det beror på att kontrollfrekvenserna varierar varje år och man vet förs ganska långt in på året hur mycket som ska kontrolleras och därför blir det svårt att hitta ett finansieringssätt som fungerar.

Men EU har ju ett minimikrav på att 5% av alla ansökningar ska granskas. Det vet ni ju om i förväg?
– Det finns en grundfinansiering på länsstyrelserna som gör att man kan hantera. Men sen kan det variera, hittar man mycket fel ett år måste man höja kontrollfrekvenserna och de besluten tas en bit in på verksamhetsåret och det stämmer inte med vår budgetprocess.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se

Läs mer: