Linköping

Nya professorer till universitetet

Idag blir det akademiska festligheter vid Linköpings universitet. Då installeras elva nya professorer varav fem är verksamma vid Tekniska högskolan.

Av de nya professorerna är fyra verksamma vid Hälsouniversitetet och två vid Filisofiska fakulteten.

Dessutom promoveras 67 doktorer och sex hedersdoktorer vid en högtid i Konsert och kongress.

Bland hedersdoktorerna finns författaren Gerda Antti och konstnären Bertil Almlöf.