Östergötland

Fler tar bussen till jobbet

Allt fler reser kollektivt i Östergötland. Under årets tre första månader ökade antalet resenärer hos Östgötatrafiken med drygt sex procent. Störst är ökningen på expressbussarna.

– Det är mycket större arbetspendling idag och inne i tätorterna har framför allt skolresorna ökat, fler barn än tidigare får skolkort, säger Sylvia Rydström som är informationschef på Östgötatrafiken

Pendeltåg och expressbussar är de trafikslag där resandet ökar mest. Men även i tätortstrafiken, där resenärerna har svikit under en tid, åker fler kollektivt, framför allt i Norrköping och Linköping. Sammanlagt har resenärerna blivit 6,4 procent fler hittills i år och det börjar bli trångt på bussarna:

– Vi har svårt att få fram fordon och särkilt på pendeltågen är det svårt vissa perioder eftersom vi inte har fler tåg att tillgå, säger Sylvia Rydström.