Förvärrad skada på grund av strejken

En 34-årig man i länet har anmält till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att hans handskada förvärrats på grund av den pågående sjuksköterskestrejken.

Efter att mannen fått sin skadade hand röntgad och gipsad på Universitetssjukhuset i Linköping skulle han bli kallad igen för att röntgas och eventuellt opereras. När kallelse kom, stod det att röntgen inte kunde utföras på grund av strejken. Vid läkarbesöket fick han då bara nytt gips.

Ytterligare en vecka senare fick mannen veta att han måste röntgas omedelbart. Den visade att en operation var nödvändig.

34-åringen yrkar nu på ersättning för lidande och skada.