Östergötland

Arbetsmiljöverket granskar rehabiliteringar

Under våren kommer arbetsplatser i Östergötland, företrädesvis banker, finansföretag och fackföreningar med fler än sju anställda, få besök från Arbetsmiljöverket.

Som ett led i verkets arbete inom Linköpingsdistriktet med att minska antalet sjukskrivna och att verka för att fler går tillbaka till arbete efter sjukdom, genomför verket drygt 50 besök på olika arbetsplatser. Inspektionerna rör arbetsanpassning och rehabilitering.

Syftet är att dels att sprida information och dels att kontrollera hur arbetsgivarna följer lagstiftningen.