Östergötland

Journalgranskning för ökad patientsäkerhet

Landstinget i Östergötland testar just nu en ny metod för att granska journaler för att få en ökad patientsäkerhet.

Två läkare och två sjuksköterskor har utbildats i metoden som innebär att journalen granskas på ett strukturerat och annorlunda sätt med syfte att upptäcka inträffade skador. Ett exempel är om det står en anteckning om att en patient har fallit, då kan man leta efter skador som kan kopplas till fallet.

Metoden med journalgranskning används både vid Universitetssjukhuset, Vrinnevisjukhuset och Motala lasarett.