NORRKÖPING

Hindren finns kvar trots lag

Många av de hinder som gör att funktionshindrade inte kan komma in i affärer och restauranger fortsätter att finnas kvar. Det trots att lagen säger att de enkelt avhjälpta hindren ska åtgärdas.

Det var 2003 som det skrevs in i plan- och bygglagen att de enkelt avhjälpta hindren skulle vara åtgärdade i landets kommuner senast 2010.

Syftet är att öka tillgängligheten för de funktionshindrade, men så här långt har lagen inte givit någon effekt.

I Norrköpings kommun har det exempelvis sedan 2006 och till och med januari i år kommit in 131 anmälningar om problem med tillgängligheten men i endast tolv ärenden har det beslutats om någon åtgärd.

För Jenny Larnemark som varit rullstolsburen sedan hon föddes innebär de här hindren problem varje dag.

- Det känns onödigt i dagens samhälle att man ska behöva be om hjälp för att kunna ta sig in på ställen, säger Jenny Larnemark. Jag vill faktiskt kunna klara mig själv, jag är en del av samhället och det vore mycket bättre om jag kunde ta mig in på ställen själv.

Lisen Elowson Tosting
lisen.elowson@sr.se