ÖSTERGÖTLAND

Försäkringskassans omorganisation oroar

Den omfattande omorganisation som försäkringskassan håller på att driva igenom gör att många handläggare i länet blir utan arbete.

Som mest kan ett 80-tal anställda på försäkringskassan i Östergötland förlora sina jobb när deras arbetsuppgifter flyttas till andra orter.

Hela omorganisationen kommer att vara klar i slutet på 2009 men många berörda handläggare är redan nu oroliga för vad som ska hända, säger Christina Eklöf, ordförande för fackförbundet ST inom försäkringskassan i Östergötland.

- Det handlar om handläggare som har arbetat med pensionsförmån, underhållsstöd och bostadsbidrag framför allt, där uppgifterna nu har flyttats till andra orter i landet.

Omorganisationen kallar de själva för försäkringskassans förnyelse. Nationella och lokala försäkringscenter och lokala kontor ska ersätta den gamla försäkringskassan. Och tanken är att samla handläggningen av samma sorts ärende, till exempel bostadsbidrag, på några få platser i landet och inte som det är idag spritt över hela landet. Förhoppningen är att det ska ge bättre effektivitet och en mer lika bedömning av ärenden runt om i landet.

Men det här kommer samtidigt att innebära att många handläggare i Östergötland som i åratal jobbat med dessa ärendetyper blir sysslolösa när omorganisationen är klar. Och under tiden har försäkringskassan skapat en tillfällig försäkringspool där handläggarna ska jobba

- Det är klart att som facklig företrädare så tycker jag inte att det här är bra, konstaterar Christina Eklöf.

Tahir Yousef/Marie-Louise Kristensson
tahir.yousef@sr.se