Universitetet får examensrätt

Högskoleverket, HSV, drar tillbaka sitt ifrågasättande av Linköpings universitets rätt att utfärda magisterexamen i nationalekonomi.
Verket är nöjt med dom åtgärder ekonomiska institutionen genomför för att gå verket till mötes. Det var i samband med en nationell utvärdering av ämnet nationalekonomi ifjol som HSV bland annat riktade kritik mot att det saknades avancerade kurser i makroekonomi vid Linköpings universitet. Nu har Ekonomiska institutionen beslutat att från och med läsåret 2003/04 erbjuda en kurs i avancerad makroekonomisk teori för studenter på D-nivå. Kursen kommer att ges både under våren och hösten.