Gudstjänstskola i Linköping

Domkyrkan i Linköping har under våren anordnat en gudstjänstskola för allmänheten. Det här är första gången man ordnar en öppen kurs och tanken har varit att hjälpa kyrkobesökaren att delta i gudstjänsten.
Undervisningen har handlat om allt från kyrkorummets historia och utformning till vad kyrkans ritualer och symboler egentligen står för. Under tre tisdagskvällar nu under våren har ett trettiotal personer samlats. De flesta av deltagarna har varit vana kyrkobesökare men en och en annan nyfiken nybörjare har också dykt upp. Det är första gången domkyrkan anordnar en öppen skola för allmänheten och enligt Göran Rehnström, präst i domkyrkan och kursens ledare, så är det här ovanligt i övriga församlingar också.