Pris till Linköpingsforskare

Civilingenjörsförbundets Lilla Polhemspris på 25 000 kronor tilldelas Andreas Eriksson och Per Mattsson från Linköpings universitet, institutionen för systemteknik.
Dom båda får priset för sitt examensarbete om flerdimensionella ultraljudsbilder. Andreas Eriksson och Per Mattson har utvecklat en metod som ger tydligare underlag för kirurgiska ingrepp på blodkärl. Den nya tekniken kan användas för patienter i riskzonen för att drabbas av stroke.