Demonstrationer mot kriget

Idag demostreras det mot kriget i Irak på flera ställen i länet. Bland annat i Norrköping där "Norrköpingsbor mot krig" arrangerar en manisfestation på Tyska torget.
I Linköping kommer en större grupp aktivister att genomföra en tyst manifestation mot kriget. Ett konstverk föreställande ett slagfält kommer att avtäckas utanför Länsmuseet, där FN föreställer den stora förloraren. -Budskapet är att USA har slaktat FN, säger konstnären Jan Stjärna till Sveriges Radio Östergötland. Även i Ödeshög genomförs en manifestation mot kriget idag. Det är barn- och ungdomsorganisationen Unga Örnar som genom arrangemanget vill peka på barnens rätt att leva i fred i enlighet med FN:s barnkonvention.