Unga får köpa extra busskort

Det kommer att kosta länets skolskjutselever 160 kronor i månaden att åka kollektivtrafik även på kvällar och helger. När kommunerna till hösten inför begränsningar i nyttjandet av skolkortet, införs ett kompletterande fritidskort för ungdomar.
När kommunerna i länet begränsar utnyttjandet av skolskjutskorten, erbjuds ungdomarna att köpa ett fritidskort för 160 kronor i per månad. Östgötatrafikens styrelse har beslutat att införa ett rabatterat fritidskort för ungdomar under 20 år som gäller för resor med kollektivtrafiken på kvällar och helger, eftersom de nya skolkorten i princip bara kommer att gälla under skoltid. Idag har många elever kort som gäller för resor i hela länet, dygnet runt, men när kommunerna vill spara pengar, drar de från och med nästa läsår, in den möjligheten.