Rådgivare vill minska tillverkningen av JAS

Ett drastiskt minskat och förändrat svenskt försvar skisseras i en ny skrift av Michael Moore, försvarsminister Leni Björklunds militäre rådgivare.
Han vill snabbt minska antalet Jas 39 Gripen och avveckla nyligen moderniserade stridsvagnar för miljardbelopp. Moore vill ha kvar ett fåtal mekaniserade bataljoner, utrustade med den moderna varianten av Leopardstridsvagnen, världens bästa som Sverige har 120 stycken av. Försvaret tänker i liknande banor men det är i Moores nyutkomna skrift Försvar i förändring som de kommande förändringarna konkretiseras för första gången. Den bärande tanken i Moores skrift är att Sverige måste få fram åtminstone några bataljoner som är klara att sätta in, på bekostnad av antalet färdigutbildade soldater. - Vi måste ha någon beredskap för omedelbar insats vid oförutsedda händelser. Vi kan inte vänta i tre månader som nu, anser Moore. Moore vill ha kvar ett fåtal mekaniserade bataljoner, utrustade med den moderna varianten av Leopardstridsvagnen, världens bästa som Sverige har 120 stycken av. Den äldre varianten av Leoparden, som Sverige hyrt 160 stycken av från Tyskland till 2009, behövs inte alls längre, enligt Moores uppfattning. Renoveringen är just klar och vagnarna kostar enligt Försvarets materielverk 1,1 miljarder kronor. Även ÖB har antytt att de ska bort.