Östersjön klassas som känsligt havsområde

Östersjön kan komma att klassas som känsligt havsområde. Den slutsatsen drar Sjöfartsverket i en rapport som lämnas över till regeringen idag.
Det var i december som Sjöfartsverket fick i uppdrag att reda ut om det internationella regelverket tillåter att Östersjön klassas som särskilt känsligt havsområde. Den svåra olyckan med oljefartyget Prestige utanför spanska kusten var en av anledningarna till utredningen. Om Östersjön klassificeras som känsligt havsområde kan olika skyddsåtgärder som skärpta utsläppsregler, möjlighet att styra fartygens rutter och lotsplikt införas. För närvarande är bara en handfull områden runt om i världen som klassas som känsligt havsområde.