Många avåkningar på riksväg 51

Under morgonen rådde blixthalka på riksväg 51, norr om Sonstorp.
Flera bilar körde i diket, men några personskador har inte rapporterats till Fingspångspolisen.