Lista kartlägger våldsamma män

Med hjälp av en checklista ska polisen kunna bedöma om män som misstänks för att ha misshandlat kvinnor riskerar att återfalla i brott. Listan ger en bättre bild av våldet och ska börja tillämpas även här i länet inom kort.
Vilket våld har förekommit i förhållandet? Har det funnits tecken på äganderättsbehov? Å har våldet trappats upp den senaste tiden? Det är de tre frågor som ingår i den checklista som polisen i länet nu ska börja tillämpa för att förhindra att gärningsmannen, oftast en man, inte fortsätter misshandeln i parförhållandet. Checklistan har redan tillämpats i tre distrikt i sydöstra Sverige. Men trots att en av fyra män, som deltagit i projektet, återfaller i brott anser Henrik Belfrage,professor i kriminologi som har tagit fram listan, att arbetet med checklistan varit en succé.