Svårt att larma räddningstjänsten

En anmälan om klagomål av vården vid Västerlidens vårdboende i Rimforsa har kommit in till länsstyrelsen i Östergötland. Vårdhemmet har haft flera brister bland annat svårigheter att nå larmnumret 112.
Det var efter att en dement kvinna skadats vid en brand inne på det kommunala boendet som en anhörig till kvinnan kontaktade föreståndaren på hemmet. Vid samtalet mellan den anhöriga och föreståndaren framkom det att vårdhemmet haft flera brister vid olyckstillfället som bland annat svårigheter att nå larmnumret 112. Sängen som den boende låg i vid branden gick inte heller att rulla ut från rummet och räddningslakan saknades. Eftersom omsorgschefen, Carolina Leijonram, inte anser att händelsen klassas som missförhållanden inom vården och att det ska utredas som ett så kallat Lex Sarah-fall har den anhöriga nu valt att själv anmäla det till länsstyrelsen. Carolina Leijonram säger, trots det som har hänt, att de boende på vårdhemmen i Kinda kan känns sig trygga.