Länsstyrelsen vill behålla Socsam

Nu tar länsstyrelsen strid för att rädda rehabiliterings-projektet Socsam i Finspång. I ett yttrande till regeringen skriver länsstyrelsen att man sett goda nationalekonomiska effekter av projektet.
Finspång är en av sex försökskommuner i landet som deltagit i Socsam, som inneburit att bland annat kommunen, landstinget och Försäkringskassan arbetat gemensamt för att hjälpa människor tillbaka ut i arbetslivet. Enligt regeringens förslag, som nu är ute på remiss, vill man att den här samordningen mellan myndigheterna begränsas kraftigt.