IT-företag etablerar sig i Norrköping

Upp till 300 arbetstillfällen kan skapas när Finlands största distributör av IT-produkter, GNT, nu etablerar sig i Norrköping.
Christian Swärd, VD för GNT i Sverige, säger att valet föll på Norrköping för stadens geografiska läge och tillgången till kvalificerad arbetskraft. GNT har 440 anställda i Finland, Estland, Lettland och Litauen.