Länsstyrelsen utreder klagomål mot vårdboende

Länsstyrelsen i Östergötland ser allvarligt på händelsen vid Västerlidens vårdboende i Rimforsa. Myndigheten har nu begärt in en omfattande redogöresle för hur vården och omsorgen har gått till.
Det var efter att en dement kvinna skadats vid en brand som anhöriga anmälde händelsen till länsstyrelsen eftersom man sett att det bland annat varit problem med att nå nödnumret 112 och att sängen, som kvinnan låg i, vid branden inte gick att rulla ut från rummet. Den anhöriga undrar om inte händelsen ska anmälas som ett sk Lex Sarah fall och utredas vidare, något Kinda kommun inte anser är nödvändigt. Men enligt länsstyrelsen ska kommuner anmäla händelser när brister i omsorgen utger ett hot mot den enskildes liv och hälsa. Socialdirektör Bo Silén vid länsstyrelsen säger till Sveriges Radio Östergötland att myndigheten därför ska utreda händelsen vidare. I slutet av juni ska kommunen ha redovisat vilka åtgärder de har vidtagit för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden.