Åtalas för oljeutsläpp i Östersjön

Två män från Östergötland åtalas för att ha släppt ut 148 liter olja från ett fartyg i Östersjön. De båda männen nekar till brott.
Männen fanns ombord på ett bogserfartyg utanför Uvmarö i östgötaskärgården i juli förra sommaren när utsläppet skedde. Miljöåklagare Christer Pettersson anser inte att utsläppet varit av ringa betydelse utan medfört skador på djur och växter. Åklagaren åtalar de två för "brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg".